Labrida Bioclean

Labrida børsten. Foto.

Tilfredsstillende vedlikehold av implantater er nødvendig for å unngå utvikling av peri-implant mukositt og peri-implantitt.

Nyere studier viser at 20-40 prosent av pasienter med implantat utvikler peri-implantitt. Rapporter viser også at det utvikles peri-implant mukositt hos så mye som 80 prosent av alle pasienter med implantat. Ubehandlet kan dette utvikle seg til peri-implantitt, noe som er svært vanskelig å behandle.

Enkelt og effektivt

Labrida BioClean er en børste som enkelt og effektivt rengjør implantater uten å skade implantatoverflaten. De bioresorberbare børste – fibrene er skånsomme mot bløtvevet, og eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer. BioClean settes på et oscillerende vinkelstykke.

Med Labrida BioClean kommer du til under kroner, ned i dype lommer og andre vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetikken, implantatet eller bløtvevet. På denne måten kan både tannleger og tannpleiere forebygge utvikling av peri-implantitt.

Børstehårene av chitosan blir myke, fleksible og sveller når de legges i væske. La børsten ligge i fysiologisk saltvann i to minutter før bruk. Anbefalt arbeidstid er to–tre minutter pr. implantat. Skyll lommen etter endt behandling.

Kliniske bilder Labrida. Foto.

Bedre for pasienten

Behandling med Labrida BioClean går raskt, og erfaringen tilsier at man ikke trenger å sette anestesi.

Mer info:

Interessert i kurs om forebygging og behandling av peri-implantat sykdom? Se når vi har neste kurs her

Kliniske tips

Forskningsrådet investerer i Labrida

Vedlikehold av implantater med chitosan børster

Studie av BioClean chitosan børste

Nå også godkjent til periobehandling