Nyhet: FKG R-Motion

Nytt resiprokerende endosystem

Med R-Motion har ingeniørene hos FKG nå tatt resiprokerende systemer et steg videre.

Filene har disse fordelene:

  • Forbedret transport av dentin; vesentlig lavere taper og metallkjerne sammenlignet med andre resiprokerende systemer.
  • En-fil-system; standard instrument 30/.04.
  • Ny og forbedret Ni-Ti legering; opp til 3,3x høyere instrumentfleksibilitet.

R-Motion – et skritt i riktig retning!

Med R-Motion har de utviklet en spesiell design, legering og produksjonsprosess som muliggjør filer med vesentlig lavere taper. For deg som allerede bruker resiprokerende filer, betyr det den samme enkle framgangsmåten, men med et instrument som bedre transporterer dentin, er mer fleksibelt og med standard guttaperka. Mindre skru-inn-effekt, bedre kontroll, effektiv transport av dentinspon og en behandling som er minimal invasiv.

Én-fil-system

Vi anbefaler den unike R-Motion 30/.04 som standardfil. På grunn av den lave taperen er instrumentet svært fleksibelt og gir mer plass til og bedre transport av debris. Filene er varmebehandlet og kan prekontureres.

Glider (path-finder)

I tillegg til shaping-instrumentet lanseres også det unike glidepath-instrumentet R-Motion Glider med varierende taper. Spissen på glideren er 15/.03 og bringer deg raskt og enkelt til arbeidslengde. Instrumentet øker i taper, og i den koronale delen er taperen .06, noe som gir en fantastisk god åpning koronalt. Et unikt, effektivt og genialt instrument.

R-Motion:
Glider: 15/.03v
Shaping: 25/.06 eller 30/.04, i tillegg: 40/.04, 50/.04. Alle i 21, 25 eller 31 mm.
Kan brukes på alle resiprokerende motorer / vinkelstykker.