QuietOn – noise cancelling

Aktiv støyreduksjon – for tannleger

QuietOn noise cancelling. Foto.

 

QuietOn aktive ørepropper reduserer støynivå med opptil 40 desibel (dB). Arbeidstilsynets anbefalte desibelgrense ved arbeid med vedvarende store krav til presisjon og oppmerksomhet er 70 dB*. Lydnivå ved tannbehandling varierer fra 76 dB til 107 dB. Så med bruk av QuietOn kommer du godt under anbefalt støygrense. Studier viser at utstyr som turbiner, vakumsug, ultralydscalere, hånd- og vinkelstykker over tid kan skade hørselen.

Ved å fjerne bakgrunnsstøy vil du kunne

 • Beskytt hørselen
 • Ha mer fokus på arbeidet
 • Redusere stress
 • Være mer opplagt etter endt arbeidsdag

QuietOn er et sertifisert hørselsbeskyttende apparatur som reduserer støynivået samtidig som den gjør det mulig for deg å kunne føre en samtale. Disse små og praktiske øreproppene bruker den samme Active noise cancelling-teknologien du finner i markedsledende hodetelefoner på markedet (f.eks. Bose). QuietOn har en batteritid på 50 timer og lades i oppbevaringsboksen. Når øreproppene settes i ørene, slår de seg automatisk på.

QuietOn inkluderer;

 • QuietOn (1 par)
 • 4 par SMÅ silikon ørepropper
 • 4 par MEDIUM silikon ørepropper
 • 1 par «MEMORY» ørepropper
 • Nakkestropp
 • Oppbevaringsboks og lader
 • Brukerveiledning
QuietOn - innhold. Foto.

* Gjelder normert ekvivalentnivå = middelverdi i dB av det varierende lydtrykknivå en person utsettes for på arbeidsplassen i løpet av én time.