Webinar – Benoppbygging med Øyri og Berset 21. april

Benoppbygging med GTO

Forestill deg å ha et graftingmateriale ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk. Når materialet presses ut av sprøyten er det puttylignende, ingen granulater forsvinner fra arbeidsfeltet. Alt materiale blir der du plasserer det. Komprimer og kondenser, også vertikalt. Etter 6 måneder er 40 % nytt ben dannet, og graftingmaterialet har resorbert tilsvarende.

Sett av 60 minutter og se hvilke erfaringer to av dine kolleger har gjort seg med GTO, «sticky bone» benerstatningsmateriale. Dra nytte av erfaringen til de to dyktige klinikerne Hauk Øyri og Tore Berset, som begge i sin hverdag har hovedfokus på oral kirurgi, benoppbygging og implantologi. GTO er nå deres foretrukne graftingmateriale. Begge har flere års erfaring med GTO fra OsteoBiol, og de vil vise kasuistikker, ulike bruksområder og tips til håndtering.

Kursholdere:

Hauk Øyri og Tore Berset

Les mer eller meld deg på her kurssider.

Mer info om GTO