Iveneer – komposittfasetter

Nyhet: ‘Injection molding veneers’

Med Iveneer kan du enkelt lage vakre komposittfasetter med rett form og fasong på få minutter. Den unike og riktige anatomiske fasongen gjør det mulig å gjenskape vakre fasader i løpet av få minutter. Med dagens gode flow komposittmaterialer kan dette være et godt alternativ til mer kostbare løsninger.

Indikasjoner

  • Skallfasetter
  • Misfargede tenner
  • Temporær løsning i påvente av permanent restaurasjon
  • Alle klasse III, IV og V restaurasjoner
  • Utilfredsstillende estetikk, men kjeveortopedi ikke indikert
  • Tapptenner
  • Tannslitasje
  • Estetisk mock-ups

Fordeler

Å skape gode, estetiske fasader anteriort er tidkrevende og utfordrende, blant annet ved kompliserte teknikker («Multi Layer Technique» og andre typer komposittoppbygninger). Mange velger skallfasetter, men de kan ofte bli kostbare for pasienten.

Derfor er Iveneer utviklet og designet for å hjelpe tannleger til å bygge slike kvalitetsrestaurasjoner raskt, enkelt og økonomisk lønnsomt. Matrisene har et optimalt anatomisk design lik tennenes naturlige fasong og form. Du får korrekt cervikal linje, interproksimal tilpassing, den er enkel å tilpasse til den enkelte tann og trenger lite etterjustering. En rask læringskurve gjør at dette er både tids- og ressursbesparende.

Iveneer leveres i to størrelser S/M (small/medium) og M/L (medium/large). Matrisene er nummerert etter tannens nummer i tillegg til størrelse, fra tann 1 til tann 4 (første premolar).

Iveneer innsprøytningsmatrise med instruksjons-piler, alternativ til skallfasetter

Iveneer gjør at du på en enklere måte kan skape god estetikk i front. Du kan klippe, justere og tilpasse matrisene. En enkelt tann eller en helt front kan gjenskapes. Misfargede fasader kan lett få ny og bedre estetikk. Kan også brukes i kombinasjon med standard komposittmaterialer.

Ypperlig å bruke sammen med G-ænial Universal Injectable A2, 1,7G.