Fra teori til praksis

Målsetting med kurset

Ekstraksjon av visdomstenner er en del av prosedyrene i vår daglige praksis.  Vi ønsker å redusere komplikasjoner, vevstraumer og ubehag for pasienten. Gode protokoller for å identifisere risiko og mulige fallgruver ved inngrepet er nødvendig. 

Dette kurset vil gi deltakerne protokoller man trenger for å utføre trygg og enkel kirurgi, både teoretisk og praktisk. Videre vil håndtering og forebygging av de mest vanlige komplikasjonene bli analysert og diskutert.

I tillegg til den teoretiske opplæringen blir det hands-on med animalske kjever.

I samarbeid med OsteoBiol vil deltagere få gratis-varer fra OsteoBiol tilsvarende verdien av 1000 Euro. Materialene bestilles uken etter kurset.

Innhold
  • Case selection: Nye prinsipper og metoder for å vurdere vanskelighetsgraden til hvert case vil bli evaluert.
  • Den «kirurgiske algoritmen» hjelper valget av det beste alternativet for hver case: fra valg av «flap design» til valg av type sutur, vil alle alternativene bli diskutert med fordeler og ulemper.
  • Nye teknologier vil bli undersøkt og analysert for å lette praksisen.
  • Live kirurgi: full HD-video tar deltakeren inn i operasjonsstuen for å se hva som skjer i sanntid. Slike økter er viktig for å gå i dybden av hver fase av operasjonen, spesielt komplikasjonene, for å analysere, forhindre og håndtere dem i fremtiden.
  • Den praktiske økten fokuserer på teknikkene, øving på snitt, løsning av lapp, ben-seksjonering/fjerning og tannluksasjon ved hjelp av ulike tilnærminger.

Har du spørsmål om kurs eller påmelding? Send en e-post til Karina B. Steen på kbs@technomedics.no.

Kursbrosjyre:
Påmelding:
Map Unavailable