Fra riktig diagnose til behandlingkliniske behandlingsråd belyst gjennom kasuistikker.

Foredragsholder: Homan Zandi – ph.d. Spesialist i endodonti, universitetslektor ved avdeling for endodonti, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Sted: Det Odontologiske fakultet, Auditorium 1. Oslo.
Kurset gir deg 6 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Påmeldingsfrist 13. august.

Program – del 1 (23. august)

17:00 – 18:00 – Hva skal til for at rotbehandlingen blir vellykket?

(15 min pause)

18:15 – 19:00 – Lesjonen tilheler ikke. Hva gjør man?

(15 min pause)

19:15 – 20:00 – Er det endo eller perio? Fra diagnose til behandling.

Program – del 2 (30. august)

17:00 – 18:00 – Vertikale tannfrakturer (cracked teeth), diagnose, behandling og prognose.

(15 min pause)

18:15 – 19:30 – Kan man diagnostisere tannfrakturer med CBCT?

19:45 – 20:00 – Avslutning/diskusjon.

Kursavgift: 3000,– for begge kursdager. Kursavgiften refunderes ikke med mindre kurset blir avlyst.

Påmelding: https://epay.uio.no/shop/order-create.html?projectStepId=5206861