Forebygging og behandling av peri-implantat sykdom

Peri-implantitt er et økende klinisk problem som i verste fall kan gi tap av implantatet. Infeksjonskontroll både rundt tenner og implantater er helt avgjørende for et vellykket og varig resultat av implantat-behandlinger. Implantater må etterkontrolleres regelmessig og ved behov støtte-behandles av tannhelsepersonell.

Målet med foredraget er å gi deltakeren en oppdatering på forebygging og behandling av peri-implantat mukositt og peri-implantitt. Foredraget vil være basert på vitenskapelige publikasjoner, egen forskning og egen klinisk erfaring innenfor feltet. Kliniske tilfeller vil bli brukt til å illustrere foredraget.

«Hands on» på modeller med Labrida BioClean™ børster

Siste del av kurset vil inneholde en «hands on»-del hvor det vil være live demonstrasjon av Labrida BioClean™. Benytt muligheten til teste de
bioresorberbare børstene som effektivt og skånsomt brukes til vedlikehold av implantater.

Kliniske_bilder_Labrida

Kursholder:

Caspar_Wohlfart

 

Caspar Wohlfart
Spesialist i periodonti, ut-eksaminert fra University of Minnesota i 2004 og PhD fra UiO 2012. Han arbeider deltid som post doktor ved avd. for periodonti, UiO, og som privatpraktiserende spesialist i periodonti. Wohlfahrt disputerte i 2012 innenfor peri-implantitt. Brorparten av hans nåværende forskning handler om forebygging og behandling av peri-implantitt. Wohlfahrt er en av oppfinnerne bak  Labrida BioClean™.

 

 

 


Kurspåmelding

Påmeldingen er stengt for dette kurset.