TotalFill sealer

Biokeramisk og biokompatibel sealer og points

Hva kjennetegner dette rotfyllingsmaterialet?

TotalFill biokeramiske sealer er en meget biokompatibel sealer med unike egenskaper. Fra før av kjenner de fleste MTA som et biokeramisk materiale som er ekstremt biokompatibelt og vevsvennlig. TotalFill er 2. generasjons biokeramisk materiale, og du kan nå også få det som obturasjonsmateriale, ikke bare reparasjonsmateriale.

I motsetning til vanlige tokomponente sealere, gjør TotalFill sealer bruk av den fuktigheten som naturlig er tilstede i de dentale tubliene, til å sette igang herdeprosessen. Dette gir en svært enkel håndtering for deg som tannlege.

Fordeler:  

  • Signifikant anti-bakteriell effekt.
  • Forsegler lik MTA.
  • Har en liten ekspansjon ved herding (0,2 %) i motsetning til andre sealere som krymper ved herding.

TotalFill points har gjennomgått en patentert prosess der hver enkelt Guttaperka-pointTotalFill sprøyte. Foto. blir impregnert og dekket med biokeramiske nano-partikler. De biokeramiske partiklene i sealer’en bonder kjemisk til de biokeramiske partiklene på  pointen og danner en solid, tett enhet. Sealeren bonder også kjemisk til dentinet. I denne prosessen dannes det dessuten hydroksyapatitt.

TotalFill sealer er meget radiopak og hydrofil.

TotalFill guttaperka points. Foto.

Sealer’en er dessuten svært antibakteriell ettersom den bevarer sin høye pH  (>pH 12) lenge.

Antibacterial comparison sealer. Tabell.

TotalFill sealer gir en meget god binding til dentin og points. Både ved meget fuktig kanal og ved rimelig tørr kanal.

Bond strength comparison. Tabell.

Det er en kjent sak at mikroorganismer trenger næring og plass for å kunne overleve og formere seg. Derfor er det et hovedmål innen obturasjon fullstendig å fylle og forsegle rotkanalen og eliminere spalter (også spalte mellom sealeren og fyllingsmaterialet.) Bildene (SEM) under viser TotalFill sealerens evne til å binde til både dentin og til BC pointen.

Totall Fill sealers evne til å binde - forstørret x35. Foto.

x35 magnification

Totall Fill sealers evne til å binde - forstørret x200. Foto.

x200 magnification

Totall Fill sealers evne til å binde - forstørret x350. Foto.

x350 magnification

Totall Fill sealers evne til å binde - forstørret x1000. Foto.

x1000 magnification

TotalFill er også tilgjengelig som reparasjonsmateriale, med de samme fantastiske egenskapene – TotalFill RRM

Se framgangsmåten demonstrert:

Mer info:

TotalFill brosjyre

BC Sealer is Osteogenic-JOE

Dentistry Today Bioceramics Part 1 Feb 2010

Dentistry Today Bioceramics Part 2 March 2010