Håndfiler

Vi er glad for å kunne levere det vi mener er de beste manuelle filene på markedet. Hva gjør FKGs manuelle filer så gode?

FKG håndfiler. Foto.

FKG leverer allerede de roterende (maskinelle) rotkanalfilene Race/BioRace/BT-race.  Instrumentene kjennetegnes av meget høy kvalitet på materialene, unik etterbehandling av filene, og en innovativ utforming som gir effektiv utrensning og sikker instrumentering.

Endodontister som har testet håndfilene, peker på disse fordelene:

  • Svært fleksible (også stålinstrumentene er ekstremt fleksible)
  • Effektive (skjærer dentin på en god måte)
  • Følger kanalanatomien meget godt (pga. av den spesielle avrundede spissen)
  • Unikt håndtak (godt å holde i!)
  • SMG – Safety Memo Grip: hjelper deg til å holde kontroll over hvor mange ganger hver fil er blitt benyttet