Labrida – godkjent for perio

Labrida BioClean® – nå godkjent for periobehandling, uten aerosol spredning.

Labrida børsten. Foto.

Situasjonen med Covid-19 har vært og er krevende for tannpleiere, spesialister og allmennpraktiserende tannleger. Tannklinikker verden over har i lang tid vært pålagt å holde stengt for all pasientbehandling.

Det foregår nå en forsiktig oppstart i henhold til retningslinjer gitt av de lokale Helsemyndighetene. Ett av punktene som er gjennomgående i disse, er en anbefaling om ikke å bruke instrumenter som genererer aerosoler, som f.eks. ultralyd/USS og høyhastighets vinkelstykker. I enkelte land har de gått så langt som å forby bruken av aerosol-genererende instrumenter. Det er godt dokumentert at visse virus og bakterier kan smitte via aerosoler som følge av bruk av slike instrumenter. Videre er det vist at Covid-19 holder seg lengre aktivt i aerosoler enn andre virus, samt kan spres over større avstander.

Labrida BioClean® er nå også godkjent til bruk på pasienter med periodontitt, dette etter en klinisk studie. Indikasjonsområdet er dermed utvidet til å gjelde renhold av både implantater og tenner. Børsten brukes i oscillerende, lavhastighets vinkelstykke og anvendes nede i lommen rundt henholdsvis implantatene og tennene.

Bruk av Labrida BioClean® er som sådan innenfor de retningslinjer som er gitt av Helsemyndighetene. Dette er viktig for terapeutene da det er med på å sikre god og trygg tannpleie, og kan bidra til at særlig tannpleiere kan gjenoppta behandling av pasienter.

Vi er behjelpelig med relevante referanser til vitenskapelige publikasjoner, dersom dette skulle være av interesse.