Kollagen derma membran DERMA

Xenogen graft for bløtvevs-regenerasjon fra OsteoBiol

Hundre prosent derma fra gris med bevart naturlig kollagen. Ulike tykkelser fra 0,5 mm opp til 2,00 mm. Vil gradvis integreres med bløtvev. Derma er en sterk og motstandsdyktig membran. Stabiliserer graftmaterialet samtidig som den fungerer som en en sterk barriere mot epitelinnvekst.

Derma kan brukes som et alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av keratinisert bløtvev tilstedte rundt tann eller implantat. Brukes også ved bløtvevsregenerasjon rundt implantater. Se flere anvendelsesområder og dokumentasjon her: https://www.osteobiol.com/products/membranes-and-barriers/derma.html

Tykkelser:

0.5 mm (±0.1 mm)
0.9 mm (±0.1 mm)
2.0 mm (±0.2 mm)

Resorbsjonstid:

0.5 mm: ca. 1 måned
0.9 mm: ca. 3 måneder
2.0 mm: ca. 5 måneder

Ulike størrelser:

0.5 mm: 20×20 mm
0.9 mm: 25×25 mm, 12×8 mm, 50×50 mm
2.0 mm: 7×5 mm, 15×5 mm, 30×30 mm, 50×50 mm