,

MJK skalpeller

Skalpellene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgiske operasjoner der tilgjengelighet og fleksibilitet er sentrale faktorer.