Froggymouth – endrer tungeposisjon og gjenopp-retter pust gjennom nesen

Den første myofunksjonelle orofaciale rehabiliteringsapparatur!

FroggyMouth kan i løpet av noen uker/måneder endre et atypisk svelgemønster og hjelpe brukeren til å puste gjennom nesen.

Apparaturen hindrer at leppene lukkes, noe som er et viktig element ved atypisk svelging.

Hva er FroggyMouth?

  • Passiv rehabilitering – FroggyMouth tvinger leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner ubevisst selv en ny måte å svelge på.
  • 15 min. foran tv-skjermen hver dag – Når pasientens oppmerksomhet er fokusert og hodet er i rett posisjon, unngår man stimulering av de nervebanene som er bevisst, men stimulerer heller de banene som er ubevisste.
  •  Effektiv behandling – Den viktigste studien uført ved Universitetet i Lille, viser 80 prosent effektivitet etter 10 uker med behandling. Denne innovative tilnærmingen og resultatene som er oppnådd, er blitt presentert på internasjonale kongresser.

Hvis du er interessert i å lære mer om FroggyMouth, er det fortsatt mulig å melde seg på den internasjonale e-kongressen Froggydays 14. mai.

Protokoll for bruk av Froggymouth
Pasientbrosjyre